پروژه‌ها


(پروژه ۵۰۰۰ واحدی پردیس کرمانشاه) – کارفرما: لشکر ۸۱ زرهی نیروی زمینی
(پروژه ۵۰۰۰ واحدی پردیس کرمانشاه) – کارفرما: لشکر ۸۱ زرهی نیروی زمینی
(مجتمع فرهنگی رفاهی کپورچال) – کارفرما: قوه قضاییه
(طراحی و ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سیندژ مارکت در سراسر ایران) – کارفرما : زرین بنا
(طراحی مجتمعی فرهنگی ورزشی بنانیه)- کارفرما: نزاجا
(اجرای کلیه عملیات نازک کاری ۴۴۰ واحد در اربیل) – کارفرما:وزارت مواصلات اقلیم کردستان
(ساخت بزرگترین کارخانه ساخت اسکلت فلزی غرب کشور) - شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه

سایر پروژه‌ها


(پروژه ۵۰۰۰ واحدی پردیس کرمانشاه) – کارفرما: لشکر ۸۱ زرهی نیروی زمینی
(مجتمع فرهنگی رفاهی کپورچال) – کارفرما: قوه قضاییه
(طراحی و ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سیندژ مارکت در سراسر ایران) – کارفرما : زرین بنا
(طراحی مجتمعی فرهنگی ورزشی بنانیه) - کارفرما: نزاجا
(اجرای کلیه عملیات نازک کاری ۴۴۰ واحد در اربیل) – کارفرما:وزارت مواصلات اقلیم کردستان
(ساخت بزرگترین کارخانه ساخت اسکلت فلزی غرب کشور) – کارفرما:شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه
(هولدینگ خانه سازی ایران)، خرمدشت، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
تهیه و اجرای ۱۰۰ واحد کاغذ دیواری تعاونی مسکن ۸۱ کرمانشاه ۹۳-۹۴
ساخت اسکلت فلزی مجتمع مسکونی آصف، ۸۵۰ تن، تهران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱
ساخت اسکلت فلزی برج مسکونی شهران، ۲۰۰۰ تن، تهران، ۱۳۹۱
ساخت مجتمع فرهنگی کمیته امداد امام خمینی ره، قم، ۱۳۸۹
ساخت مجموعه فرهنگی تفریحی اداره گاز، قم، ۱۳۸۸
مجموعه ورزشی بزرگ پاسداران در تهران مرکز آموزش ۰۶ متعلق به نیروی زمینی ارتش درسال ۸۵-۸۴
مجموعه ورزشی مرکز آموزش بهداری نزاجا واقع در اتوبان چمران متعلق به نیروی زمینی ارتش سال ۸۶-۸۵
اجرای استراحتگاه قوه قضاییه کپور چال بندر انزلی در سال ۸۲-۸۳
اجرای مجموعه ساختمانهای اداره کل عمران قوه قضاییه در تهران پل رومی در سال ۸۲-۸۳
اجرای ساختمان دیوان عدالت اداری ۳ خیابان آبان در سال ۸۲-۸۳