خدمات

خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
۱ - بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (واحدهای خدمات مشاوره بر این کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات) که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده‌است .
۲ - تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل واگذاری به واحدهای خدمات مشاوره برای کارهای جنبی و تکمیلی، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک.
۳ - بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده‌است.
۴ - پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن
۵ - بررسی و تأیید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های آن ها در چارچوب برنامه زمانی کلی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۶ - بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران
۷ - بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه با جمع‌بندی گزارش‌های واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات، مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، ارائه راه حل برای جبران آن‌ها و انعکاس در برنامه تجدید نظر با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
۸ - تجدید نظر و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی با توجه به پیشرفت کار و بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های دریافتی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی

خدمات مهندسی

۱ - بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
۲ - تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار
۳ - تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، بازدید‌های دوره‌ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، صورت کارکردها و دستور کار
۴ - تهیه فهرست آزمایش‌های کارگاهی
۵ - تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص
۶ - تدارک، تنظیم مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می‌باشد.
۷ - بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار
۸ - بررسی و تأیید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کار
۹ - تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح
۱۰ - تهیه دستورالعمل‌های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه و پس از نصب
۱۱ - بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد مورد نیاز دوره بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط
۱۲ - پیگیری و تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبردی تجهیزات از سوی تأمین کنندگان آن‌ها، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک
۱۳ - تجدید نظر احتمالی در نقشه‌ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت‌های اجرایی، تهیه نقشه‌ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته‌ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی
۱۴ - تهیه نقشه‌های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تا حدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد، در بهره‌برداری به وجود نیاید ضمن هماهنگی با عوامل نظارت کارگاهی .

تحقیق و توسعه

به کارگیری ایده‌های نو در مهندسی و مدیریت پروژه‌ها جهت افزایش راندمان و بهره‌وری سازمان می‌باشد. ایستابن رسام طی سالیان گذشته با انسجام بخشی در واحد تحقیق و توسعه و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) گام‌هایی در راستای مدیریت فروش و مهندسی ارزش در پروژه‌های خود برداشته‌است. گام‌هایی که با مستند‌سازی سوابق پروژه آغاز گردیده و با تلفیق ایده‌های جدید توصیه شده در واحد تحقیق و توسعه توانسته‌است با در نظر گرفتن نیازهای حال و آینده‌ی صنعت نسبت به مقرون به صرفه سازی پروژه‌ها ادامه مسیر دهد.